Netwerken

Netwerken

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen. Fysiotherapiecentrum Boskoop is aangesloten bij het Chronisch ZorgNet. Binnen het netwerk werken we nauw samen met andere fysiotherapeuten en zorgverleners, zodat we jou de best mogelijke zorg kunnen bieden. We zijn bij Chronisch ZorgNet aangesloten voor klachten als gevolg van COPD, COVID en hartrevalidatie en claudicatio intermittens (etalagebenen).

Het Schoudernetwerk

Pijn aan je schouders is een van de meest voorkomende lichaamsklachten. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat de schouder een complex gewricht is. Bovendien komen er veel spieren en pezen samen. Om je van je schouderpijn af te helpen, is een behandeling door een gespecialiseerde fysiotherapeut belangrijk. Fysiotherapiecentrum Boskoop heeft die in dienst en is aangesloten bij Schoudernetwerk Nederland. In een regionaal netwerk werken we nauw samen met andere fysiotherapeuten en zorgverleners, zodat we jou de best mogelijke zorg kunnen bieden.

Stichting Gezond Boskoop

In Boskoop werken de eerstelijns zorgverleners met elkaar samen om goede zorg te bieden aan de inwoners van Boskoop. De zorgverleners hebben heldere en duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over welke zorg er verleend moet worden. Stichting Gezond Boskoop bevordert de samenwerking tussen deze zorgverleners en zorgt bijvoorbeeld ook voor informatieavonden voor patiënten.

Coöperatie Fysiotherapeuten Midden-Holland

De Coöperatie Fysiotherapeuten Midden-Holland is het netwerk van eerstelijns fysiotherapeuten die, met behoud van de eigen identiteit, sámenwerken aan het verstevigen van de positie van de fysiotherapeut. Zij zijn de gesprekspartner voor alle andere relevante partijen binnen de eerstelijnszorg (huisartsen, zorgverzekeraars, de gemeente, et cetera) en maken namens de coöperatie bindende afspraken. De coöperatie draagt bij aan de organisatie van de zorg en ontwikkelt in samenspraak met andere zorgverleners zorg specifieke producten die aansluiten bij de regionale behoefte.